Jaarverslag voor Schenkers | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag voor Schenkers

Het VLIZ dankt alle donateurs, leden en sponsors van harte voor hun steun aan De Zee als Goed Doel. Dankzij uw financiële steun kunnen we ook vanuit onze goededoelenwerking grenzen verleggen in het helpen van de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften lees je hier.

Waarvoor werd uw gift in 2021 gebruikt ?

Alle activiteiten gerealiseerd door De Zee als Goed Doel, de VLIZ-filantropiewerking, in het afgelopen jaar (2021) zijn gebundeld in een Jaarverslag voor Schenkers. Je kan een gedrukte versie van dit jaarverslag toegestuurd krijgen door jouw postadres te bezorgen aan .

Inkomsten 2021

 • Projecten en beurzen: 15.288 EUR (23%)
 • Lidgelden: 24.780 EUR (38%)
 • Schenkingen: 19.643 EUR (30%)
 • Sea&Science collectie: 4.721 EUR (7%)
 • Andere inkomsten: 1.111 EUR (2%)

Totaal: 65.543 EUR

 

Uitgaven 2021

 • Brilliant Marine Research Ideas: 20.670 EUR (60%)
 • WoRMS-editors: 2.010 EUR (6%)
 • Fondsenwervingskosten: 5.562 EUR (16%)
 • Sea&Science collectie: 4.232 EUR (12%)
 • Administratie: 2.044 EUR (6%)

Totaal: 34.517 EUR

 

Overdracht naar 2022

Enkele bedragen werden gereserveerd en overgedragen naar het werkjaar 2022. Het gaat hierbij o.a. over opgebouwde reserves voor WoRMS-editors en kustbeheer Chili alsook over de uitbetaling van de resterende bedragen van de Brilliant Marine Research Idea beurzen 2021. De coronajaren verhinderden het uitrollen van nieuwe projecten, de hierdoor opgebouwde werkingsreserve investeren we de komende jaren in marien onderzoek.

Transparantie

Uw gift wordt aangewend om projecten te steunen die de zee ten goede komen. U kunt erop vertrouwen dat dit transparant gebeurt.

 • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw hecht belang aan een ethische code voor fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks via een jaarverslag voor schenkers op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
 • U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank http://cri.nbb.be/bc9/ of op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting.
 • Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .