Kustsymposium: Is er nog ruimte voor duinen aan onze kust?

Start datum
Eind datum
Locatie
InnovOcean Campus, Oostende
Land
Belgium
Duinen als kustverdediging


Op 22 september organiseert de Kustwerkgroep van Natuurpunt, samen met de West-Vlaamse Milieufederatie en WWF België, een kustsymposium op de InnovOcean Campus te Oostende. De studiedag zal draaien rond het belang van dynamische duinen aan onze kust.

Dynamische duinen vormen immers een natuurlijke zeewering. En ze zijn onze natuurlijke spaarpot voor de zandvoorraad aan de kust. Ze zijn van cruciaal belang in de strijd tegen de zeespiegelstijging. Daarom dienen we op de korte termijn sterker in te zetten op creatie en behoud van embryonale duinen én vitale helmduinen.

Met sprekers zoals prof Dries Bonte (Ecologie van de duinen) en Wim Van Isacker (VLM, Zoetwaterlens tegen verzilting) kijken we naar onderwerpen zoals ‘bouwen in de toekomst aan de kust’, ‘kustveiligheid nu en in de toekomst’ en of er nog ruimte is voor duinen aan onze kust. het antwoord van de organsiatoren hierop is voluit ja! Hoogtijd om zonevreemde duinen niet langer vogelvrij te verklaren!

Programma


9u30: ontvangst met koffie en thee
10:00-10:25: Greet Schoeters - Invloed kustnatuur op onze gezondheid
10:30-10:55: Dries Bonte/Filip Volckaert - Ecologie van de duinen
11:00-11:25: Peter Van Besien - Kustveiligheid
11:30-11:55: Sarah Vandeneede/Sarah Tilkin -Toekomstbeelden voor onze kust
PAUZE met lunch
13:00-13:25: Massatoerisme en de Vlaamse kust
13:30-13:55: Wim Van Isacker - Zoetwaterlens tegen verzilting
14:00-14:25: Leo Van Broeck - Bouwen in de toekomst aan de kust
14:30-14:55: Hendrik Schoukens - Zonevreemde duinen
15:15: DEBAT
16:00: afsluitende receptie

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er is plaats voor maximum 100 deelnemers.

Meer info op de website van Natuurpunt