Bijscholing voor leerkrachten: STEM-project: WALL-E en de laatste plant op aarde

Start datum
Eind datum

Op woensdag 24 januari gaan we dan aan de slag met een STEM-project rond algen. We doopten het 'WALL-E en de laatste plant op aarde' met de Pixar-film als rode draad. Herkenbaarheid, leerlingen appreciëren het.

We maken de link tussen planten en het leven op aarde. De brainstorm start meteen met de vraag waarom wij planten nodig hebben, en wat planten nodig hebben om te groeien. Vervolgens starten leerlingen zelf een algenkweek op via een groei-experiment. Deze volgen ze op met microscopie. Ondertussen werken ze een fotosynthese-experiment uit. Omdat de algen zo klein zijn, verpakken ze die in algenballetjes om de fotosynthese te kunnen meten. Fotosynthesesnelheid bepalen ze indirect, meer bepaald via pH a.d.h.v. een zelfgemaakte indicatoroplossing en colorimetrie. Wanneer er een snellere fotosynthese plaatsvindt, zal er minder CO2 in het water aanwezig zijn, wat chemisch voor minder H2CO3 zorgt, met een lichte pH-stijging tot gevolg.

Tijdens deze workshop lichten we het STEM-project verder toe en ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen. In kleine groepjes doorloop je de onderdelen van het project. Je maakt kennis met een groeibox voor algen, bedenkt een groei-experiment, telt algen met een Bürker-telkamer, stelt een stappenplan op om een fotosynthese-experiment uit te voeren, maakt oplossingen en algenballetjes, maakt voeding voor de algen en meet je met een colorimeter.

Na het volgen van deze nascholing:

  • heb je inspiratie om rond algen en fotosynthese te werken in de klas;
  • kan je met dit STEM-project aan de slag;
  • of enkel met een onderdeeltje ervan.

Dit thema is volledig uitgewerkt op de PlaneetZee-website.

Inschrijven voor de workshop van 24 januari kan via CNO-Antwerpen.