Bijscholing voor leerkrachten: De oceaan in een veranderend klimaat

Start datum
Eind datum
Locatie
Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Antwerpen
Land
Belgium

Dat ons klimaat verandert, weten we ondertussen allemaal. Overstromingen in 2021, hittegolven in 2022. Als we de effecten op de oceaan bekijken, denken we vooral aan de zeespiegelstijging, maar er zijn nog meer directe en indirecte gevolgen. Oceaanverzuring, veranderende oceaanstromingen, soortenverschuiving, een dalend zuurstofgasgehalte... Aan de hand van zes deelmodules kom je hier alles over te weten.

Programma

Via een inleidende lezing maak je kennis met het thema. Nadien krijg je de kans om via een doorschuifsysteem experimenten en opdrachten uit te voeren die bij dit ruime thema aansluiten. Er is natuurlijk ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde en natuurwetenschappen komen aan bod.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing verwerf je inzicht in de effecten van klimaatverandering op de oceaan; voer je experimenten rond dit onderwerp uit; heb je inspiratie om aan de slag te gaan in de klas; sta je open voor een vakoverschrijdende aanpak van dit thema.

Doelgroep

Leerkrachten wetenschappen uit 2de en 3de graad doorstroom- en dubbele finaliteit. Er is geen voorkennis nodig.

Begeleiding

Binke D’Haese & Ines Tavernier zijn biologen, werkzaam als educatief medewerker bij de wetenschapscommunicatie van het Vlaams Instituut Van de Zee. Beiden hebben ze ervaring met het onderwijs in doorstroom- en dubbele finaliteit.
www.planeetzee.be

Praktisch

woensdag 20 september 2023 (14:00u17:00u)
Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, Gebouw V, lokaal V4.12
Prijs: 66 Euro

Inschrijven via de website van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) bij de Universiteit Antwerpen