IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas
www.vliz.be/projects/iseca

Acronym: ISECA
Period: August 2009 till June 2014
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (8)  Top 
  • Association pour le développement de l'innovation et de la recherche en Région Nord Pas de Calais (ADRINORD), more, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), more, partner
  • Plymouth Marine Laboratory (PML), more, partner
  • University of Greenwich, more, partner
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more, partner
  • University of Portsmouth; Centre for the Economics & Management of Aquatic Resources (CEMARE), more, partner
  • NAUSICAÄ - Centre national de la mer (NAUSICAA), more, partner
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, more, partner

Abstract
Het nieuwe project ISECA (2011-2014) wil hét informatieplatform uitbouwen over eutrofiëring in de Noordzee en de Kanaal-regio. Het acroniem ISECA staat dan ook voor "Information System on the Eurtrofication of our Coastal Areas. Het door VLIZ uit te bouwen portaal zal heel wat meta-informatie bundelen over de actoren in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland die rond dit thema werken. Denk dan aan meetnetwerken en andere instellingen die onderzoek en monitoring doen naar het eurtrofiëren van onze kustwateren. Het zal daarvoor gebruik maken van de imis-informatiesysteem dat door het VLIZ is ontwikkeld. Bovendien zal een instrument worden ontwikkeld waardoor een snelle evaluatie van de waterkwaliteit aan de hand van earth observation data mogelijk wordt. Deze tool zal beschikbaar worden gesteld via het portaal en richt zich op belanghebbenden in de regio en op wetenschappers met een interesse in het thema. Bovendien zal het portaal ook de eutrofiëringsproblematiek naar het brede publiek toelichten. Het project wordt gefinancierd door het Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg IVA programma "2 Zeeën" (www.interreg4a-2mers.eu/nl) en heeft in juli zijn kick-off meeting gehad.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes