IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Mrs Diaconu, Cristina
    Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more
  • Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
  • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
  • Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
  • Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
  • The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
  • The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
A1 Publication [show]