IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Mertens, Tina
www.researcherid.com/rid/E-9826-2013, researcherid

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
  Functie: Beleidsmedewerker

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 21 33
  GSM: +32-(0)486-52 93 42
  E-mail:
JPG file

Projecten (3)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Climate Resilient Coast, meer
 • CSA Healthy and Productive Seas and Oceans, meer
 • Sustainable Coastal Risk Management in 2050, meer

Publicaties (60)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 
  opsplitsen
 • De Backer, G.; Beels, C.; Mertens, T.; Victor, L. (2008). Golfenergie: groene stroom uit de zeegolven, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 2-8, meer
 • De Backer, G.; Mertens, T. (2006). Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat? Het Ingenieursblad 75(5): 44-50, meer
 • De Moor, W.; De Raedemaecker, F.; Mertens, T. (2013). Communication plan JPI Oceans. WP 8 – Deliverable 8.2. European Commission: Brussels. 14 + annexes pp., meer
 • De Wolf, P.; Mertens, T.; Delecluyse, K. (2006). Meegroeien met de zee: natuurlijke dynamiek herstellen als wapen tegen zeespiegelstijging. West-Vlaanderen Werkt 48(1): 26-29, meer
 • Houthuys, R.; Mertens, T.; Geldhof, A.; Trouw, K. (2012). Long-term autonomous morphological trends of the Belgian shore, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 191-193, meer
 • Mathijs, C.; Verbanck, S.; Mertens, T.; Van Eijsbergen, E.; Blok, E.; De Meyer, R. (2008). Aanzet tot calamiteitenregeling [mei 2008]: grensoverschrijdende samenwerking België - Nederland in geval van kustoverstroming. Projectbureau Interreg 3B - Chain of Safety. Working Committee 'Pilot': [s.l.]. 117 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Jaarboek 2012. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-0-5. 80 (+ 58 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Annual Report 2012. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-0-2. 80 (+ 58 pp. annexes) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Annual Report 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920430-2-3. 82 + annexes pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Jaarboek 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-1-6. 82 (+ 35 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2015). VLIZ Jaarboek 2014. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+ 36) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZ Annual Report 2014. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+36) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Annual Report 2015. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-23-8. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Jaarboek 2015. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-22-1. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZ Jaarboek 2016. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-32-0. 40 (+ 54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2017). VLIZ Annual Report 2016. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-337. 35 (+54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Annual Report 2017. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-53-5. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2017. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarboek 2017. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-52-8. 54 (+ 60) pp., meer
 • Meire, E.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mertens, T. (2010). Detailed localization of potential victims in nuclei for superstorm events at the Flemish Coast [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Meire, E.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mertens, T. (2010). Detailed localization of potential victims in nuclei for superstorm events at the Flemish Coast, in: NCK-days 2010, Westkapelle, Zeeland, the Netherlands, 25-26 March 2010: book of abstracts. pp. 61, meer
 • Mertens, T. (2005). Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat: droom of werkelijkheid? Analyse van het golfklimaat. Ir Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 103 pp., meer
 • Mertens, T. (2007). Kustverdediging in Vlaanderen: van hard naar zacht. Symposium presentation. MDK-afdeling Kust: Oostende. 41 slides pp., meer
 • Mertens, T. (2009). Het Geïntegreerde Kustveiligheidsplan (GKVP): plan voor zeewering van de Vlaamse kust, in: Bouwen aan kustinfrastructuurwerken: studiedag, 5 maart 2009, IODE Meeting & Training Centre - Oostende. pp. 1-15, meer
 • Mertens, T. (2016). De zee als goed doel! Steun WoRMS, zeepieren en ander zeeleven, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 31, meer
 • Mertens, T. (2017). Goed Doel: Duurzame kledij voor een goed zeedoel, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 26, meer
 • Mertens, T.; De Wolf, P.; Verwaest, T.; Trouw, K.; De Nocker, L.; Coudere, K. (2009). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4017-4028, meer
 • Mertens, T.; Trouw, K.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; De Rouck, J. (2011). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: Studiedag mariene aggregaatextractie: noden, richtlijnen en toekomstperspectieven, 17 oktober 2011 - Bredene [CD-ROM]. pp. 105-111, meer
 • Mertens, T.; Verwaest, T.; Delgado, R.; Trouw, K.; De Nocker, L. (2011). Coastal management and disaster planning on the basis of flood risk calculations, in: The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of abstracts. pp. [1-2], meer
 • Mertens, T.; Verwaest, T.; Delgado, R.; Trouw, K.; De Nocker, L. (2011). Coastal management and disaster planning on the basis of flood risk calculations, in: (2010). The 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), June 30 - July 5, 2010, Shanghai, China: book of papers. pp. [1-8], meer
 • Mertens, T.; Trouw, K.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; De Rouck, J. (2011). An integrated master plan for Flanders future coastal safety, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 105-111, meer
 • Mertens, T.; Mees, J. (2018). Vacancies @ VLIZ, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 7, meer
 • Monbaliu, J.; Mertens, T.; Toorman, E.; Troch, P.; Verwaest, T.; De Hauwere, N.; Van den Eynde, D. (2017). Status CREST onderzoek: beleidsinformerend mid term rapport. KULeuven/VLIZ: België. 19 pp., meer
 • Rappé, K.; Mertens, T.; Mees, J. (2018). VLIZ Philanthropy: The sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 51, meer
 • Seys, J.; Declerck, S.; Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanden Eede, S.; Mertens, T. (2012). De Oostendse zeekijktuin: wenselijkheid, haalbaarheid, impact en concrete uitvoering. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2012_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-36-8. 15 pp., meer
 • Seys, J.; Mertens, T.; Cattrijsse, A. (2014). Ocean philanthropy to feed marine scientific knowledge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 96, meer
 • Seys, J.; Vanhaecke, D.; Mertens, T. (2015). De zee als goed doel! Naar een duurzaam gebruik van zeeën en oceaan, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 27, meer
 • Seys, J.; Mertens, T. (2015). The sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 116, meer
 • Smits, M.; Bolle, A.; Vanden Eede, S.; Schoukens, H.; Mertens, T. (2012). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 67-69, meer
 • Toorman, E.A.; Mertens, T.; Fettweis, M.; Vanlede, J. (Ed.) (2015). INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74. Hydraulics Division, Department of Civil Engineering, KU Leuven/Flanders Marine Institute (VLIZ): Leuven, Oostende. ISBN 978-94-920430-8-5. xxii, 224 pp., meer
 • Trouw, K.; Mertens, T.; Vermander, J.; Verwaest, T.; Bolle, A.; Van Doorslaer, K.; De Rouck, J. (2012). Design of storm return walls for the masterplan for coastal safety: from conceptual to detailed design, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 277-278, meer
 • Trouw, K.; Komijani, H.; Maebe, S.; Vanlede, J.; Mertens, T. (2015). De zee, een wirwar van stromingen, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 12-17, meer
 • Van de Walle, B.; Mertens, T.; De Wolf, P. (2008). Meegroeien met de zee dankzij strandsuppleties, in: De Grote Rede 23. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 23: pp. 11-15, meer
 • van Gelder, C.; Marx, S.; de Wilde, C.; Mertens, T. (2015). De 'Zandmotor': drie jaar bouwen met de natuur, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 2-6, meer
 • Vanden Eede, S.; Smits, M.; Bolle, A.; Schoukens, H.; Mertens, T.; Degraer, S. (2014). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 115-116, meer
 • Vanhaecke, D.; Odido, M.; Mees, J.; Mertens, T.; Pissierssens, P. (2014). Kenya–Belgium cooperation in the framework of marine sciences, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 120, meer
 • Vanhaecke, D.; Mertens, T.; Seys, J.; Vandepitte, L.; Mees, J. (2016). VLIZ-philanthropy: the sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 128, meer
 • Vanhaecke, D.; Mertens, T. (2016). De zee als goed doel! Een duwtje in de rug van zeeonderzoekers, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 23, meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Spiesschaert, T.; Trouw, K.; Mertens, T. (2012). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 106, meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mertens, T.; Trouw, K. (2012). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Veale, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Verwaest, T.; Mertens, T.; Trouw, K. (2013). Reducing overtopping risks in Belgian coastal towns, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 113-114, meer
 • Verwaest, T.; Mertens, T.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2006). SAFECoast: keeping our feet dry in the North Sea lowlands, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 64, meer
 • Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Peeters, P.; Mertens, T.; De Wolf, P. (2007). Uncertainty on coastal flood risk calculations, and how to deal with it in coastal management: case of the Belgian coastal zone, in: Flood Risk Assessment II: proceedings of a conference held by the Institute of Mathematics and its Applications, September 2007. pp. 151-157, meer
 • Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Vanderkimpen, P.; De Vos, L.; De Rouck, J.; Mertens, T. (2009). Coastal flooding risk calculations for the Belgian coast, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4193-4201, meer
 • Verwaest, T.; Hassan, W.; Suzuki, T.; Spiesschaert, T.; Veale, W.; Balens, N.; Trouw, K.; Mertens, T. (2011). Integrated design of coastal protection works for the town of Wenduine, Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; Dan, S.; Reyns, J.; Meire, E.; Mertens, T.; Gysens, S. (2012). Coastal flooding risk and adaptation to climate change in Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Veiligheid tegen overstromingen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 231-242, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Safety against flooding, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 219-230, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Safety against flooding, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 211-222, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Veiligheid tegen overstromingen, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 217-228, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten