VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

VLIZ breidt onderzoekscapaciteit uit in nieuwe 'Ocean Innovation Space'

Toegevoegd op: 2020-10-07
Onder de naam ‘Ocean Innovation Space’ gaf het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op 2 oktober 2020 het startschot voor de uitbreiding van zijn Marien Station Oostende. Met het nieuwe gebouw zal het VLIZ zijn onderzoekscapaciteit kunnen vergroten en tegemoetkomen aan de doorgedreven en snelle groei van het instituut. ...

VLIZ verstevigt samenwerking met Ecuador rond mariene wetenschappen

Toegevoegd op: 2020-10-06
De bestaande Vlaams-Ecuadoriaanse samenwerking werd op 6 oktober laatstleden formeel bevestigd in een memorandum dat de samenwerking in mariene onderzoek en de uitwisseling van data, informatie en expertise tussen beide landen moet bevorderen. ...

Vaarwel VLIZINE, welkom Testerep magazine

Toegevoegd op: 2020-09-21
Testerep magazine brengt je info over marien onderzoek en beleid, maar schenkt ook extra aandacht aan innovatie, data en observatie. Visueel sterk en gebruiksvriendelijk, en mét enkele stukken met meer diepgang wil testerep-magazine.be er zijn voor zowel wetenschapper, bedrijfsleider, journalist, geïnteresseerde burger, leerkracht én beleidsvoerder. Testerep magazine: ‘t moet er op zijn! (testerep in het West-Vlaams) ...

VLIZ-prijzen Mariene Wetenschappen: oproep 2020

Toegevoegd op: 2020-07-06
Rondde je recent een bachelor of master thesis af over een marien onderzoeksonderwerp? Of ben je actief als mariene onderzoeker en verblijf je in een land grenzend aan de Noordzee? Stel je dan kandidaat voor een van de 3 wetenschappelijke prijzen: de VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2020, de VLIZ Master Thesis Award 2020 en de VLIZ North Sea Award 2020. Met deze prijzen wil het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het werk van verdienstelijke mariene onderzoekers bekronen, hen aanmoedigen om dit ook in de toekomst te blijven doen, en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen bevorderen. Nog tot 13 december kunnen kandidaten zich inschrijven voor de 2020-oproep. De prijsuitreiking zal doorgaan op de VLIZ Marine Science Day 2021 op woensdag 3 maart 2021 in Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. ...

Duurzame interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten in Belgisch Noordzee

Toegevoegd op: 2020-07-06
Met de financiering van het SUMES-project ondersteunt Vlaanderen de ontwikkeling van een model om de menselijke impact op het mariene ecosysteem te evalueren. Dit model kan omgekeerd ook inschatten wat de capaciteit is van het ecosysteem om goederen en diensten te leveren aan de blauwe economie. Met deze inzichten kan men de economische activiteiten op zee duurzamer gaan ontwikkelen en een kader uitwerken om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Een consortium bestaande uit onderzoekers van de UGent, UAntwerpen en VLIZ gaat vanaf september 2020 aan de slag om het model op te stellen, en dat in nauwe samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]