IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat: droom of werkelijkheid? Analyse van het golfklimaat
Mertens, T. (2005). Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat: droom of werkelijkheid? Analyse van het golfklimaat. Ir Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 103 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Energy > Wave energy
  Wave climate
  ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
  Marien

Auteur  Top 

Abstract
  In het kader van dit eindwerk wordt de haalbaarheid van golfenergie-exploitatie op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) achterhaald. Hierbij worden geschikte energieconvertoren door Griet De Backer besproken, terwijl de analyse van het golfklimaat als hoofddoel van deze scriptie voorop wordt gesteld.
  Rekening houdend met de verschillende gebruiksfuncties die het Belgisch Continentaal Plat biedt, dient een selectie van mogelijke exploitatiesites te gebeuren. Het onderzoek wordt hier beperkt tot vijf toelaatbare zones. Vervolgens wordt een verband opgesteld tussen opgemeten golfparameters in diep water en ongekende gegevens in ondiepe kustzones. Er wordt hierbij dankbaar gebruik gemaakt van een numerieke golfdatabank opgesteld door het WLH, die dankzij transformaties met bet golfvoortplantingsmodel SWAN de informatie van één welgekozen boei op diep water overbrengt naar fictieve boeien over het ganse BCP. De opgemeten golfparameters te Westhinder worden hierbij representatief geacht. Dit eindwerk concentreert zich op de relatie tussen significante golfhoogtes en golfrichtingen. Verdere berekeningen berusten op aannames voor de overige golfparameters. Het opgestelde verband laat toe om spectra van Westhinder te vertalen naar de gekozen uitvoerlocaties. Zo kan voor elke site een tabel worden opgesteld die het procentueel voorkomen van elke significante golfhoogte geeft per golfrichting. Met deze informatie wordt aansluitend de gemiddelde energie-inhoud van elke site achterhaald. In diep water is meer golfenergie voorradig dan in kustzones, maar wordt de aanleg moeilijker en duurder. Griet De Backer koppelt vervolgens geschikte convertoren aan het berekende golfklimaat: herschalingen van de Wave Dragon, de Pelamis en de Archimedes Wave Swing blijken toepasbaar. Tot slot wordt een vereenvoudigde kostcalculatie uitgevoerd, waaruit kan besloten worden dat de gemiddelde productiekost van elektriciteit uit golfenergie het tienvoudige van grijze stroom bedraagt en momenteel dus niet rendabel is.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur