IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Beoordeling van ontwerpmethodes voor vaargeulen
Marius, M. (2008). Beoordeling van ontwerpmethodes voor vaargeulen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 114 + cd-rom pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Design
  Methods
  Topographic features > Channels > Navigational channels

Auteur  Top 
 • Marius, M.

Abstract
  Als gevolg van de toenemende schaalvergroting binnen de scheepvaart dringt een weloverwogen ontwerp van vaargeulen zich op. Hiervoor werden conceptuele ontwerpmethodes opgesteld door PIANC, de Spaanse havenautoriteiten en het Japanse Instituut voor Navigatie [1][2][3]. Deze (voor)ontwerpmethodes laten toe de dimensies en het tracé van een vaargeul in een vroeg stadium te bepalen. Het doel van dit werk bestaat er in de beschikbare ontwerprichtlijnen aan een vergelijkende studie te onderwerpen.

  Aan de hand van een literatuurstudie worden de beschikbare ontwerpmethodes inhoudelijk met elkaar vergeleken. De verschillende parameters die een invloed kunnen hebben op de dimensies van een vaargeul worden eerst geïnventariseerd. Vervolgens wordt voor de verschillende richtlijnen afzonderlijk nagegaan op welke manier deze parameters in de berekeningen betrokken worden. De studie toont aan dat de ontwerpmethodes dezelfde invloedsparameters beschouwen bij het bepalen van de dimensies. De concrete berekeningen worden echter op een verschillende manier uitgevoerd.

  In een tweede fase worden de ontwerpmethodes aan een praktijktoets onderworpen. De toegangskanalen tot de haven van Zeebrugge (Scheur en Pas van het Zand) en twee belangrijke secties van het Panamakanaal (Gaillard Cut en Gatun Lake) worden gedimensioneerd aan de hand van de verschillende richtlijnen. De nadruk ligt hierbij vooral op de bepaling van de vaargeulbreedte.
  Voor de analyses worden de heersende omstandigheden (wind, stroming, type oevers,…) op de verschillende locaties zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Op basis van het huidige en eventueel toekomstige scheepvaartverkeer worden relevante ontwerpschepen gekozen.

  De resultaten van de analyses verschaffen een duidelijk beeld van de invloed van bepaalde parameters. Zo blijken langs- en dwarsstroming, golven en de oevers van het kanaal een belangrijke invloed te hebben op de nodige vaargeulbreedte. De snelheid van het schip en het type lading kunnen er zelfs voor zorgen dat kleinere schepen maatgevend zijn voor de vaargeulbreedte.
  Het is echter onmogelijk te besluiten welk van de beschouwde richtlijnen de meest of minst conservatieve resultaten oplevert. Dit is immers sterk afhankelijk van de geanalyseerde situatie.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur