IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. ir. Lataire, Evert
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, meer
  Functie: Afdelingshoofd
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 55 57
  E-mail:
 
  Vlaamse overheid; Nautica, meer
  Functie: Projectleider "oeverzuiging"
 • Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • Haven van Zeebrugge. Sterneneiland: nautische impact, meer
 • Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem, meer
 • Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
A1 publicaties (9) [show]
Boeken (13) [show]
Boek hoofdstukken (25) [show]
Thesissen (2) [show]
Abstracts (5) [show]
Rapporten (19) [show]
Overige publicaties (2) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor (6) [show]