IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit
Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 9 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
    Dimensions > Capacity
    België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]
Author keywords
    ULCS; Toegankelijkheid; Capaciteit

Project Top | Auteurs 
  • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer


Auteurs  Top 

Abstract
    Dit rapport beschrijft het onderzoek voor de vaarwegcapaciteit in het kader van het Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen. Doel van het onderzoek naar de vaarwegcapaciteit is na te gaan of de prognose van de scheepsvloot voor 2030 de vaarweg kan benuttigen van op zee tot de haven. Het huidige onderzoek wordt gebaseerd op gevalideerd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de Tweede Sluis Waaslandhaven in 2008. Op basis van een prognosevergelijking tussen de prognose voor 2030 opgesteld in 2007 en 2017 en een vergelijking van de vaarlogica worden de resultaten van het verkeersmodel vertaald naar het complex project. De conclusie luidt dat de wachttijd ten gevolge van het gebrek aan vaarwegcapaciteit begint toe te nemen maar dat er nog voldoende capaciteit is op de rivier.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs