IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [102732]
Effecten van verschuivingen van nutriëntenconcentraties op biota in de Nederlandse kustwateren: mesocosm-experimenten TNO Den Helder. Indicaties voor het ontstaan van eutrofiëringsverschijnselen
Jak, R.G.; Scholten, M.C.Th. (1994). Effecten van verschuivingen van nutriëntenconcentraties op biota in de Nederlandse kustwateren: mesocosm-experimenten TNO Den Helder. Indicaties voor het ontstaan van eutrofiëringsverschijnselen. BEON Rapport = BEON-report(1). [S.n.]: [s.l.]. 36 pp.
Deel van: BEON Rapport = BEON-report. Programma Bureau BEON: Den Haag. ISSN 0924-6576, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Jak, R.G., meer
  • Scholten, M.C.Th., meer

Abstract
    TNO Den Helder kent een zeer lange traditie in de de uitvoering van diverse, ecotoxicologische mesocosm-experimenten. In diverse experimenten zijn eutrofiëringsverschijnselen waargenomen die samenhangen met een remming van de zoöplankton ontwikkeling onder invloed van toxicanten. Dit rapport geeft een overzicht van de door TNO uitgevoerde mesocosm experimenten, en geeft een aantal voorbeelden van het ontstaan van eutrofiëringsverschijnselen in relatie tot effecten van toxicanten op zoöplankton. Met voorbeelden wordt aannemelijk gemaakt dat de concentratie van bepaalde toxicanten in Noordzee-kustwater van nadelige invloed is geweest, en wellicht nog is, op het functioneren van calanoïde copepoden. Dit resulteert in een minder goede controle van de algendichtheid door het zoöplankton. Het risico op het optreden van eutrofiëringsverschijnselen lijkt dan ook toe te nemen met zowel het nutriënten aanbod als de toxicantenbelasting van de zee. Hieruit kan worden verondersteld dat in een schone zee het pelagische ecosysteem minder moeite heeft nutriënten te verwerken. Voor een integraal waterbeheer is het noodzakelijk rekening te houden met deze samenhang inzake microverontreiniging en eutrofiëring. De voorbeelden uit het rapport maken nog eens duidelijk dat in mesocosm- onderzoek cruciale factoren en processen, die de respons van het ecosysteem op een milieuverstoring bepalen, aan het licht komen zonder dat hun belang vooraf kon worden onderkent. Resultaten van mesocosm experimenten mogen evenwel niet zonder meer naar de open zee situatie worden vertaald.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs