IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem

Referentie nr.: 33424+31424
Periode: Januari 2004 tot 2008
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), meer, financier

Abstract
Eén van de doelstellingen van het doctoraatsonderzoek van de aanvrager is om akoestische technieken te valideren naar het voorspellen van de ecologische waarde van de zeebodem. Bovendien is het tevens de bedoeling van dit onderzoek om naar beheer en beleid toe relevante informatie te leveren in het kader van duurzame aggregaatextractie. Vandaar dat de exploratiezone van de aggregaatextractie ter hoogte van de Hinderbanken een van de richtgebieden is. Bovendien is een andere doelstelling van dit onderzoek om kwalitatief hoogstaande en gedetailleerde kaarten te maken van de sedimentologie en andere fysische parameters, dit in de context van aggregaatextractie, habitatkartering, ruimtelijke planning en sedimenttransport. Hiervoor dienen nog extra staalnames genomen te worden ter hoogte van de Fairybank, de Akkaertbank, de Bligh Bank en het uiterste noordelijke deel van het BCP. Protocols en richtlijnen gebaseerd op deze datasets worden verder gevaloriseerd in het Europese project MESH (Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, EU-Interreg IIIb (2003-2007)).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten