EMSO-waarnemingsposten staan open voor Europese maritieme bedrijven en onderzoekers | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Aardwetenschappen: Waterkolom

EMSO-waarnemingsposten staan open voor Europese maritieme bedrijven en onderzoekers

Toegevoegd op 2018-05-24
EMSO, het European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory, stelt drie van haar waarnemingsposten open voor derden. Europese maritieme bedrijven of onderzoeksorganisaties kunnen gratis gebruik maken van deze testfacilitieten in open zee/oceaan, bv. voor het uittesten van instrumenten, systemen, procedures en nieuwe technologieën, of om er gebruik van te maken in het kader van onderzoeksprojecten. Dit is een uniek aanbod voor onderzoekers en ingenieurs! De deadline om aanvragen in te dienen loopt tot 31 juli.
De drie testfaciliteiten die open gesteld worden voor deze transnationale toegang zijn: EMSO PYLOS (Zuidoost-Ionische Zee ter hoogte van Pylos, op een diepte van 1670 m), EMSO SmartBay (Galway Bay, 1.5 km uit de kust op een diepte van 27 m) en EMSO NICE (Oost-Ligurische Zee, 1 km uit de kust van Nice op een diepte van 20-35 m). Meer info, zoals de gebruiksvoorwaarden en het applicatieformulier, is te vinden via de website van EMSO:

Link: http://emso.eu/transnational-access[Overzicht] [Login]