Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2019 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2019

Toegevoegd op 2018-10-17
Het VLIZ lanceert de oproep 'Brilliant Marine Research Ideas 2019' om promovendi, verbonden aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, te inspireren en te ondersteunen bij het uitvoeren van een briljant idee in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 15 december 2018.

Foto: VLIZ (Misjel Decleer)

Met de ledenbijdragen en giften die het VLIZ ontvangt in het kader van de filantropiewerking worden mariene onderzoeksideeën gefinancierd die kunnen bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag.

Onderwerpen die o.a. in aanmerking komen zijn verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaan-gerelateerde rampen en mariene exploraties.

De beurs (max. 5 000 EUR) kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, om een bezoek aan een ander instituut te financieren om er hun gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, voor de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse, enz. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen universiteit, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Meer informatie en aanvraagformulier zijn te vinden op de VLIZ-website:
 

Link: www.vliz.be/nl/brilliant-marine-research-idea[Overzicht] [Login]