Marien Station Oostende | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marien Station Oostende

Het Marien Station Oostende (MSO) is het satellietlaboratorium aan zee voor alle Vlaamse zeewetenschappers en het wordt ingezet in het kader van Europese infrastructuurnetwerken LifeWatch, ICOS en EMBRC. Het MSO omvat multifunctionele laboratoria, een opslagplaats voor wetenschappelijke apparatuur en een ruimte voor publiekswerking.

Het Marien Station Oostende is ondergebracht in vier voormalige pakhuizen op de site van de Halve Maan op de Oostendse oosteroever. Het MSO is een satellietlaboratorium aan zee voor alle Vlaamse zeewetenschappers en het wordt ingezet in het kader van Europese infrastructuurnetwerken LifeWatch, ICOS en EMBRC.
In de pakhuizen zijn zowel natte, droge als moleculaire laboratoria ingericht. Ook is er een koelruimte waarin zich 3 watertanks bevinden voor mariene organismen.
Opslagruimte voor data- en onderzoeksapparatuur zijn beschikbaar. Zo huisvest het MSO onder andere de ‘core repository’, een koelcel (afmetingen 12 x 6 x 3m) voor het bewaren van boorkernen.
Een technische werkplaats om de ROV Genesis en het instrumentenpark van VLIZ te onderhouden, is ook in het MSO aanwezig.
Eén van de pakhuizen biedt een grote ruimte die geschikt is voor publiekswerking.

  Foto's van het Marien Station Oostende

Voor vragen over de wetenschappelijke inrichting en het gebruik, contacteer VLIZ.

Indien u als wetenschapper gebruikmaakt van de zeewetenschappelijke infrastructuur en apparatuur die door het VLIZ ter beschikking gesteld worden, gelieve daar dan naar te refereren in uw publicaties, in het bijzonder bij het gebruik van het Marien Station Oostende.

 

Hoe het Marien Station Oostende te bereiken

Adres: Halve Maan site, Slipwaykaai 2, 8400 Oostende