IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Cattrijsse, André

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Afdelingshoofd Onderzoeksinfrastructuur

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 21 39
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer
 • Functie: Contactpersoon algemene informatie

  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file

Expertise:
Thesaurusterm: Infrastructure

Projecten (10)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments, meer
 • Integrated Carbon Observing System, meer
 • MIDAS Monitoring cruises, meer
 • New operational Steps Towards an alliance of European research fleets, meer
 • Noordzee-observatorium, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Towards an alliance of European research fleets, meer
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer

Datasets (14)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea, meer
 • De ruimtelijke en temporele variatie van het epibenthos en het hyperbenthos van monitoringsstations op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991, meer
 • Estuariene schorkreken in Saeftinghe als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas, meer
 • Feeding rhythms of the common goby Pomatoschistus microps at the brackish tidal marsh 'Het verdronken land van Saeftinge' in 1994, meer
 • Habitatkarakterisering van de Vlaamse Banken, de Zeelandbanken en de Hinderbanken aan de hand van de hyperbenthosgemeenschappen, meer
 • Het hyperbenthos van subtidale zandbanken op het Belgisch Continentaal Plat: habitats en indicatorsoorten, meer
 • Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon, meer
 • Hyperbenthos community in the salt marsh of Saeftinghe in 1990 and 1991, meer
 • MIDAS: Marien Informatie en Data Acquisitie Systeem: Underway & Cruise data, meer
 • Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium, meer
 • Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer
 • Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe, meer
 • Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium, meer

Publicaties (113)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 26 peer reviewed ) opsplitsen
 • Beyst, B.; Mees, J.; Cattrijsse, A. (1996). Early postlarval flatfish in the hyperbenthal, in: Third International Symposium on Flatfish Ecology, 2 November - 8 November 1996, Texel: abstracts. pp. 14, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (1999). Feeding ecology of juvenile flatfishes of the surf zone of a sandy beach. J. Fish Biol. 55(6): 1171-1186. https://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.1999.tb02068.x, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Mees, J.; Cattrijsse, A. (1999). Early postlarval fish in the hyperbenthos of the Dutch Delta (south-west Netherlands). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 79(4): 709-724. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315498000861, meer
 • Cattrijsse, A. (1986). Experimenteel en veldonderzoek naar 24-uurskonsumptie en het voedingsritme van Pomatoschistus spec. (Pisces, Gobiidae). BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent. 86 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (1993). Het belang van het Verdronken Land van Saeftinghe voor de vis- en schaaldierfauna van de Westerschelde. Zeeuws Landschap 9(2): 22-25, meer
 • Cattrijsse, A. (1994). Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea. PhD Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep morfologie, systematiek en ecologie: Gent. V, 123 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (1996). Opvolging studie 'Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek': verslag werkzaamheden. IZWO: Oostende. 13 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (1997). Effecten van verhoogde concentraties gesuspendeerde klei en sediment op vissen en bivalven. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 24 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (1998). Tidal and lunar feeding rhythms of juvenile common goby Pomatoschistus microps in an intertidal estuarine marsh creek, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 27, meer
 • Cattrijsse, A. (2001). Epifauna of the Belgian Continental Shelf, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 21-23, meer
 • Cattrijsse, A. (2002). Jaarverslag Zeeleeuw 2000/2001. Jaarverslag Zeeleeuw, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2003). Jaarverslag Zeeleeuw 2002. Jaarverslag Zeeleeuw, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 19 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2004). Boeien, bakens en tonnen: de verkeerstekens van de zee, in: De Grote Rede 10. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 10: pp. 2-7, meer
 • Cattrijsse, A. (2004). Jaarverslag Zeeleeuw 2003. Jaarverslag Zeeleeuw, 3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2005). Jaarverslag Zeeleeuw 2004. Jaarverslag Zeeleeuw, 4. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2006). Jaarverslag Zeeleeuw 2005. Jaarverslag Zeeleeuw, 5. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2007). Jaarverslag Zeeleeuw 2006. Jaarverslag Zeeleeuw, 6. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2008). Jaarverslag Zeeleeuw 2007. Jaarverslag Zeeleeuw, 7. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 25 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2009). Jaarverslag Zeeleeuw 2008. Jaarverslag Zeeleeuw, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2010). Jaarverslag Zeeleeuw 2009. Jaarverslag Zeeleeuw, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2011). Jaarverslag Zeeleeuw 2010. Jaarverslag Zeeleeuw, 10. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2012). Jaarverslag Zeeleeuw 2011. Jaarverslag Zeeleeuw, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2014). Research vessels as an essential tool for ocean exploration and data acquisition, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. 4, meer
 • Cattrijsse, A. (2014). Jaarverslag Zeeleeuw & Simon Stevin 2012. Jaarverslag Zeeleeuw, 12. Jaarverslag Simon Stevin, 1. 7 + Bijlagen pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Van Landtschoote, E.; Hamerlynck, O. (1986). Growth, production and food consumption in a fish community in the shallow subtidal of a sandy beach. CM Documents - ICES, CM 1986(L:15). ICES: Copenhagen. 6 pp., meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Mees, J.; Hamerlynck, O. (1993). The hyperbenthic Amphipoda and Isopoda of the Voordelta and the Westerschelde estuary. Cah. Biol. Mar. 34(2): 187-200, meer
 • Cattrijsse, A.; Makwaia, E.; Vanhooren, D. (1994). Utilization of Westerschelde salt marshes by fishes and macrocrustaceans, in: Hoffmann, M. et al. (Ed.) Biodiversity: study, exploration, conservation. Proceedings of the symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea (Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea), University of Gent, 18 November 1992. pp. 182-183, meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Makwaia, E.S.; Dankwa, H.R.; Hamerlynck, O.; Hemminga, M.A. (1994). Nekton communities of an intertidal creek of an European estuarine brackish marsh. Mar. Ecol. Prog. Ser. 109(2-3): 195-208. https://hdl.handle.net/10.3354/meps109195, meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Dankwa, H.R.; Mees, J. (1997). Nursery function of an estuarine tidal marsh for the brown shrimp Crangon crangon. J. Sea Res. 38(1-2): 109-121. https://hdl.handle.net/10.1016/S1385-1101(97)00036-1, meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J.; Hostens, K. (1998). Herstel estuarien karakter van de Oosterschelde: effect op de kraamkamer- en kinderkamerfunctie en op de aanwezigheid van diadrome soorten. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 17 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Codling, I.; Conides, A.; Duhamel, S.; Gibson, R.N.; Hostens, K.; Mathieson, S.; McLusky, D.S. (2002). Estuarine development/habitat restoration and re-creation and their role in estuarine management for the benefit of aquatic resources, in: Elliot, M. et al. Fishes in estuaries. pp. 266-321, meer
 • Cattrijsse, A.; Hernandez, F.; Mees, J.; Depoorter, L.; Leeuwerck, P.; Goossens, Y. (2005). Haalbaarheidsstudie met betrekking tot mariene onderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen. Een nieuw Vlaams vaartuig voor kustgebonden marien onderzoek: resultaten van de open bevraging van de mariene onderzoeksgemeenschap. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35, addenda pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Claus, S.; D’haenens, T.; Haspeslagh, J.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E.; Vandepitte, L. (2006). IMIS Integrated Marine Information System Input Manual version 1.0 December 2006. Version 1.0. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 139 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Rogers, R.; van Vliet, H.; Huyskens, P. (2013). Eco-design of research vessels. JOT 8(2): 18-27, meer
 • Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Rappé, K.; T’Jampens, M.; Versteeg, W. (2014). The RV Simon Stevin: home of the newest oceanographic tools for scientists, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 24, meer
 • Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Versteeg, W.; T’Jampens, M.; Rappé, K. (2015). VLIZ Research Infrastructure, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 30, meer
 • Cattrijsse, A.; Degraer, S. (2001). Macrofauna biodiversity patterns of the Belgian coastal waters, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 17-20, meer
 • Cattrijsse, A.; Dewicke, A. (2001). Hyperbenthic biodiversity patterns of the Belgian coastal waters, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 24-26, meer
 • Cattrijsse, A.; Hampel, H. (2000). Life history and habitat use tables: subproject 1: nursery function Westerschelde: final report. Ghent University: Gent. 24 + appendix pp., meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Hampel, H. (2006). European intertidal marshes: a review of their habitat functioning and value for aquatic organisms. Mar. Ecol. Prog. Ser. 324: 293-307. http://dx.doi.org/10.3354/meps324293, meer
 • Cattrijsse, A.; Maes, J. (2004). Migreren tussen zout en zoet in het Schelde-estuarium. Zeeuws Landschap 20(2): 11-13, meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Vissen van de Noordzee, in: Puype, K. et al. Zeesterren: Noordzeevis voor gourmets. pp. 5-11, meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J. (2008). Flanders builds new research vessel Simon Stevin, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 34-35, meer
 • Cattrijsse, A.; Moerkerke, G. (2001). De Vlaamse vloot: een hoeksteen voor het maritiem beleid, in: De Grote Rede 2. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 2: pp. 2-6, meer
 • Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2001). Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs/Sustainable Management of the North Sea. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 48 pp., meer
 • Cattrijsse, D.; Rappé, K.; Gkritzalis, T.; T’Jampens, M.; Versteeg, W.; Vandewoude, D. (2016). VLIZ Research Infrastructure, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 26, meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Peer reviewed article Coro, G.; Webb, T.J.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Cattrijsse, A.; Pagano, P. (2015). Classifying degrees of species commonness: North Sea fish as a case study. Ecol. Model. 312: 272-280. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.05.033, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Maes, S.; Vanhalst, K.; De Bock, T.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Robbens, J.; Dawyndt, P. (2016). Food for bacteria: a plastic exposure trial at sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 42, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.; Devriese, L.I.; Haegeman, A.; Maes, S.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Dawyndt, P.; Ruttink, T. (2017). Temporal dynamics of bacterial and fungal colonization on plastic debris in the North Sea. Environ. Sci. Technol. 51(13): 7350-7360. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b00697, meer
 • Deprez, T.; Artois, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Plovie, A.; tkint, T.; Van Stappen, G.; Verstraeten, T.; Willems, A.; Vanreusel, A. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 129, meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 49, meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T.; Vanstappen, G.; Verstraeten, T.; Willems, A.; Vanreusel, A. (2017). EMBRC.be - The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 28, meer
 • Derweduwen , J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots [Poster]. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 41, meer
 • Derweduwen, J.; Cattrijsse, A.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Eindrapport invloed van het lozen van gechloreerd zeewater op het macrobenthos in de bodem en de epifauna op de kaaimuur in het Fluxys LNG dok in de haven van Zeebrugge. ILVO Mededeling, 174. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 77 pp., meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Spatial patterns of the hyperbenthos of subtidal sandbanks in the southern North Sea. J. Sea Res. 49(1): 27-45. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00167-3, meer
 • Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; T’Jampens, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2015). Flanders Marine Institute (VLIZ) & ICOS: research infrastructure network in the Belgian waters... & beyond, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 68, meer
 • Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; T'Jampens, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Flanders Marine Institute (VLIZ) & ICOS: Research Infrastructure network in the Belgian waters... & Beyond, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 53, meer
 • Gkritzalis, T.; T'Jampens, M.; Theetaert, H.; Cattrijsse, A.; Houthhoofdt, R. (2018). The Flanders Marine Institute (VLIZ) ICOS Ocean Stations. Marine Inorganic Carbon and GHGs observations in the southern part of the North Sea. Summary of poster presented at VLIZ ICOS Science Conference 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Van de Vyver, P.; Van Landtschoote, E.; Cattrijsse, A.; Hostens, K. (1990). Eindverslag Hyperbenthosonderzoek Voordelta. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 101 pp., meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Mees, J.; Arellano, R.V.; Cattrijsse, A.; Van de Vyver, P.; Craeymeersch, J.A. (1992). The ebb tidal delta of the Grevelingen: a man-made nursery for flatfish? Neth. J. Sea Res. 30: 191-200, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Cattrijsse, A.; Arellano, R.V. (1993). Daily ration of juvenile Pomatoschistus lozanoi de Buen (Pisces: Gobiidae). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 50(4): 471-480. https://dx.doi.org/10.1006/jmsc.1993.1050, meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (1993). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, Brussels, January 21-22, 1993. pp. 217-234, meer
 • Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (2003). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 157-164, meer
 • Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Mees, J.; Arellano, R.V.; Cattrijsse, A.; Van de Vyver, P.; Craeymeersch, J.A. (2003). The ebb tidal delta of the Grevelingen: a man-made nursery for flatfish?, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 79-86, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Cattrijsse, A. (1994). The food of Pomatoschistus minutus (Pisces, Gobiidae) in Belgian coastal waters, and a comparison with the food of its potential competitor P. lozanoi. J. Fish Biol. 44(5): 753-771, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 51, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the river Schelde: preliminary results (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 38, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Tidal, diel and semi-lunar changes in the faunal assemblage of an intertidal salt marsh creek. Est., Coast. and Shelf Sci. 56(3-4): 795-805. https://dx.doi.org/10.1016/s0272-7714(02)00296-2, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 60(2): 278-289. https://dx.doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00013-4, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 41, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the Schelde river, Belgium and The Netherlands. Hydrobiologia 515(1-3): 137-146. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000027325.16156.6c, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Elliott, M. (2005). Feeding habits of young predatory fishes in marsh creeks situated along the salinity gradient of the Schelde estuary, Belgium and The Netherlands. Helgol. Mar. Res. 59(2): 151-162. dx.doi.org/10.1007/s10152-004-0214-2, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Elliott, M.; Cattrijsse, A. (2009). Macrofaunal communities in the habitats of intertidal marshes along the salinity gradient of the Schelde estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 84(1): 45-53. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.05.029, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2000). Tidal, diel and lunar changes in the nekton assemblage of an intertidal estuarine salt marsh creek. Estuaries 2000, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2001). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 43, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2004). Temporal variation in feeding rhythms in a tidal marsh population of the common goby Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838). Aquat. Sci. 66(3): 315-326. dx.doi.org/10.1007/s00027-004-0682-0, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2005). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: Wilson, J.G. (Ed.) The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. pp. 197, meer
 • Peer reviewed article Hemminga, M.A.; Cattrijsse, A.; Wielemaker, A. (1996). Bedload and nearbed detritus transport in a tidal saltmarsh creek. Est., Coast. and Shelf Sci. 42(1): 55-62. https://hdl.handle.net/10.1006/ecss.1996.0005, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2002). Marine Information and Data Acquisition System (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 64, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). Marine Information and Data Acquisition System, in: INMARTECH 2002 [CD-ROM]. pp. 39, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2002). Marine information and data acquisition system, in: 3rd EuroGOOS Conference: Building the European capacity in operational oceanography 3-6 December 2002 Athens, Greece: Abstracts. pp. 208, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Marine information and data acquisition system, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 68, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Beyst, B.; Cattrijsse, A. (1996). Het vis- en garnaalbestand in de Westerschelde: soortensamenstelling, ruimtelijke verspreiding en seizoenaliteit (periode 1988-1992). University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 106 pp., meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Maes, J.; Chavatte, N.; Hampel, H. (2002). The nursery function of the Scheldt estuary: a review for fish and macrocrustaceans, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 38, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Hamerlynck, O. (2002). Functional guilds of fishes and macrocrustaceans in the Westerschelde and Oosterschelde estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 52, meer
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Cattrijsse, A. (2001). Exotic Cirripedia (Balanomorpha) from buoys off the Belgian coast. Senckenb. Marit. 31(2): 245-254. https://dx.doi.org/10.1007/BF03043033, meer
 • Lackschewitz, K.; Naudts, L.; Cattrijsse, A.; Dañobeitia, J.J.; Fitzgerald, A.; Flinkman, J.; Koning, E.; Magnifico, G.; Mazauric, V.; Nieuwejaar, P.W.; Quédec, O.; Lisbjerg, D. (2017). The ERVO Group: A key player for the coordination and integration of the European Research Fleet. poster presented at the 2nd JPI Oceans Conference, 26 October 2017, Lisbon. European Research Vessels Operators (ERVO): Europe. 1 poster pp., meer
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek: inventaris. Ecolas/IZWO: Antwerpen. 123 pp., meer
 • Le Roy, D.; Vanhaecke, P.; Cattrijsse, A. (1996). Optimalisatie van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek. Ecolas/IZWO: Antwerpen. III, 60 pp., meer
 • Mallefet, J.; Zintzen, V.; Massin, C.; Norro, A.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Steyaert, M.; Degraer, S.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2008). Belgian shipwreck: hotspots for marine biodiversity BEWREMABI: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 151 pp., meer
 • Mathieson, S.; Paterson, A.; Cattrijsse, A.; Costa, M.J.; Drake Moyano, P.; Elliot, M.; Gardner, J.; Marchand, J. (1998). A comparison of the structure and function of fish assemblages in European and South African tidal marshes, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 57-58, meer
 • Peer reviewed article Mathieson, S.; Cattrijsse, A.; Costa, M.J.; Drake, P.; Elliot, M.; Gardner, J.; Marchand, J. (2000). Fish assemblages of European tidal marshes: a comparison based on species, families and functional guilds. Mar. Ecol. Prog. Ser. 204: 225-242. https://dx.doi.org/10.3354/meps204225, meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Cattrijsse, A.; Hamerlynck, O. (1993). Distribution and abundance of shallow water hyperbenthic mysids (Crustacea, Mysidacea), and euphausiids (Crustacea, Euphausiacea), in the Voordelta and the Westerschelde, southwest Netherlands. Cah. Biol. Mar. 34(2): 165-186, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Gonzales, R.; Franck, M.; Lionard, M.; van der Zee, C.; Cattrijsse, A.; Sabbe, K.; Chou, L.; Vyverman, W. (2006). Spatial variation in phytoplankton dynamics in the Belgian coastal zone of the North Sea studied by microscopy, HPLC-CHEMTAX and underway fluorescence recordings. J. Sea Res. 55(4): 253-265. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2005.12.002, meer
 • Peer reviewed article Philippart, C.J.M.; Amaral, A.; Asmus, R.; van Bleijswijk, J.; Bremner, J.; Buchholz, F.; Cabanellas-Reboredo, M.; Catarino, D.; Cattrijsse, A.; Charles, F.; Comtet, T.; Cunha, A.; Deudero, S.; Duchêne, J.-C.; Fraschetti, S.; Gentil, F.; Gittenberger, A.; Guizien, K.; Gonçalves, J.M.; Guarnieri, G.; Hendriks, I.; Hussel, B.; Pinheiro Vieira, R.; Reijnen, B.T.; Sampaio, I.; Serrão, E.; Sousa Pinto, I.; Thiebaut, E.; Viard, F.; Zuur, A.F. (2012). Spatial synchronies in the seasonal occurrence of larvae of oysters (Crassostrea gigas) and mussels (Mytilus edulis/galloprovincialis) in European coastal waters. Est., Coast. and Shelf Sci. 108: 52-63. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2012.05.014, meer
 • Pihl, L.; Cattrijsse, A.; Codling, I.; Mathieson, S.; McLusky, D.S.; Roberts, C. (2002). Habitat use by fishes in estuaries and other brackish areas, in: Elliot, M. et al. Fishes in estuaries. pp. 10-53, meer
 • Peer reviewed article Rappé, K.; Fockedey, N.; Van Colen, C.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2011). Spatial distribution and general population characteristics of mysid shrimps in the Westerschelde estuary (SW Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 91(2): 187-197. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.10.017, meer
 • Reubens, J.; Mouton, A.M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Cattrijsse, A. (2014). Big brother is watching you! An acoustic receiver network to track the whereabouts of fishes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 90, meer
 • Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Van der Zande, D.; Doxaron, D.; Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; Shen, F. (2017). WATERHYPERNET – A network of hyperspectral radiometers for multisatellite water reflectance validation, in: HIGHROC Science Conference: How to exploit the large variety of ocean colour space borne data to provide a high spatio-temporal monitoring of coastal ocean? 7-9 November 2017, Brussels. pp. 35, meer
 • Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Van der Zande, D.; Doxaran, D.; Dogliotti, A.; Shen, F.; Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; Beck, M. (2018). WATERHYPERNET: a network of hyperspectral radiometers for multi-satellite water reflectance validation. RBINS-OD Nature: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Seys, J.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2002). Hoe ver uit de kust liggen België's ecologisch meest waardevolle mariene habitats?: een analyse van de meest actuele beschikbare wetenschappelijke informatie. Adviesnota VLIZ. AN/2002/1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • Seys, J.; Mertens, T.; Cattrijsse, A. (2014). Ocean philanthropy to feed marine scientific knowledge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 96, meer
 • Termote, T.; Cattrijsse, A. (2006). Raising the Belgica: a report on the visit to Norway by the Belgica Society 19th-23rd August 2006. [S.n.]: [s.l.]. 38 pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2002). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 50, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2004). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 207, meer
 • Vandorpe, T.; Cattrijsse, A.; De Rijcke, M.; Versteeg, W. (2018). Marine Robotics @ VLIZ, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 55, meer
 • Vansteenwegen, D.; Ruddick, K.; Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Van der Zande, D. (2017). Development of a standalone solar tracking hyperspectral sensor platform. Poster presented at the HIGHROC Science Conference, 7 -9 November 2017, Brussels. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Royal Belgian Institute of Natural Sciences (KBIN): Oostende, Brussel. 1 poster pp., meer
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Huyse, T.; Zietara, M.S.; Geets, A.; Hellemans, B. (2002). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf = De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Pampoulie, C. (2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf. Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 94 pp., meer
 • Vladymyrov, V.; Brown, M.; Rommens, W.; Hernandez, F.; Cattrijsse, A. (2010). New type of the Ocean Data Management Training for Young Scientists: from measurement to product, in: Fichaut, M. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS 2010, 29-31 March 2010, Paris, France: Book of abstracts. pp. 211-212, meer
 • Zintzen, V.; Massin, Cl.; Norro, A.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Degraer, S.; Steyaert, M.; Vincx, M.; Mallefet, J. (2004). Belgian shipwrecks: hotspots for marine biodiversity, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 85, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets