IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Fitted year coefficients for a pull in the Western Scheldt at 10 m depth and the mean geometric catch per year in the Western Scheldt of Merlangius merlangus [Gefitte jaarcoëfficienten voor een trek in de Westerschelde op 10 meter diepte en de geometrische vangstgemiddelden per jaar in de Westerschelde van Merlangius merlangus]

Description
Gefitte jaarcoëfficienten (kolommen tegen linkeras) voor een trek in de Westerschelde op 10 meter diepte en de geometrische vangstgemiddelden per jaar in de Westerschelde (rechteras). more

De O-cohort lengtegrens tijdens de najaarsbemonstering is voor deze soort bepaald op 22 cm in de Westerschelde (Welleman et al., 2000). De soort wordt beschouwd als behorend tot het gilde demersale mariene juveniele migranten (MJ) (Hovenkamp en Van der Veer, 1993; Elliott en Dewailly, 1995) en de O-groep wordt relatief het minst in de Westerschelde aangetroffen. Wijting heeft een heel sterke jaarklasse geproduceers in 1983 voor de zuidoostelijke Noordzee. De cohort-scheiding is een methode waarbij aan de hand van de grootteverdeling van de gevangen vis een scheiding in leeftijdsgroepen wordt aangebracht. De O-groep wordt in de najaarsbemonstering gevangen en dezelfde groep wordt in het volgende voorjaar de 1-groep genoemd omdat, bij afspraak, alle vissen op 1 januari jarig zijn. DFS = Demersal Fish Survey

Scope
Themes:
Biology, Biology > Fish, Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Fisheries, Fisheries > Fish stocks/catches/taggings
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Fish catch statistics, ANE, Netherlands, Westerschelde, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1970 - 1999

Taxonomic coverage
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameters
Mean geometric catch, Year coefficient

Contributor
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publication
Describing this dataset
Welleman, H.C.; Dekker, W. (2001). Variatie in visvangsten in de Westerschelde en overige kustwateren tijdens de Demersal Fish Surveys. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C007/01. RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: Ijmuiden. 37 + tabellen + bijlage pp., more
Used in this dataset
Hovenkamp, F.; van der Veer, H.W. (1993). De visfauna van de Nederlandse estuaria: een vergelijkend onderzoek. NIOZ-rapport, 1993(13). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 121 pp., more
Elliot, M.; Dewailly, F. (1995). The structure and components of European estuarine fish assemblages. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(3-4): 397-417. https://hdl.handle.net/10.1007/BF02084239, more
Elliot, M.; Dewailly, F. (1995). The structure and components of European estuarine fish assemblages, in: Moreira, M.H. et al. (Ed.) Northern and Southern Estuaries and Coastal Areas: proceedings of the ECSA-24 Symposium September 5-9 1994, University of Aveiro, Portugal. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 29(3-4): pp. 397-417, more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-02-16
Information last updated: 2010-08-16
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy