NARMS source details

Spengler, L. (1799). Over det toskallede Slægt, Hiertemuslingen, Cardium Linnéi. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn. 5(1): 1-60, pl. 1.
124461
Spengler, L.
1799
Over det toskallede Sl�gt, Hiertemuslingen, <i>Cardium</i> Linn�i
Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Ki&oslash;benhavn
5(1): 1-60, pl. 1
Publication
CLEMAM P3213
The GDZ copy has the plate linked separately here
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-03-28 08:54:05Z
changed