IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Taxonomie en biogeografie van de Mysidacea van de kustgebieden van de Westelijke Indische Oceaan = Taxonomy and biogeography of the Mysidacea of the coastal regions of the West-Indian Ocean
Deprez, T. (2000). Taxonomie en biogeografie van de Mysidacea van de kustgebieden van de Westelijke Indische Oceaan = Taxonomy and biogeography of the Mysidacea of the coastal regions of the West-Indian Ocean. MSc Thesis. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 133 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden
  Classification > Taxonomy
  Coastal zone
  Geography > Biogeography
  Mysidacea [WoRMS]
  ISW, West Indian Ocean [Marine Regions]
  Marien
Author keywords
  Database Mysidlan

Auteur  Top 

Abstract
  De wetenschappelijke literatuur over de aasgarnalen of Mysidacea van de ondiepe kustgebieden van de westelijke Indische Oceaan was tot op heden moeilijk toegankelijk. Hierdoor was het niet mogelijk onze kennis in verband met de taxonomie en biogeografie van dit marien taxon te overzien. In het kader van deze scriptie werd alle literatuur die handelt over de Mysidacea van het studiegebied opgezocht en samengebracht in een database genaamd Mysidlan. Van iedere soort die uit de regio gerapporteerd werd, werd de originele beschrijving opgezocht. Vanuit deze beschrijvende publikatie werden morfologische, ecologische en biogeografische gegevens aan de databank toegevoegd. Naast deze soortbeschrijvingen werd ook alle literatuur bijeengezocht waarin bijkomende informatie over de soorten gegeven wordt (herbeschrijvingen, aanvullende tekeningen, extensies van het gebied van voorkomen, regionale soortenlijsten, etc.). Naast dit verzamelen van alle gepubliceerde gegevens over alle gekende soorten uit de regio werden ook twee nieuwe soorten beschreven: Gastrosaccus spec 1 uit Zuid Afrika en Idiomysis spec 1 uit Mozambique. Op basis van deze totale dataset was het dan mogelijk een aantal algemene vaststellingen te doen op gebied van de taxonomie en biogeografie van de Mysidacea van het bestudeerde gebied. In de database zijn 125 soorten behorend tot 31 genera opgenomen. Meer gedetailleerde informatie over de verschillende genera en de soorten die ertoe behoren, inclusief hun huidige verspreiding, kan teruggevonden worden in het bijgevoegde werkje 'Taxonomy and Biogeography of the shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean'. Hierin is ook een determinatiesleutel tot op genusniveau opgenomen en voor elk genus werd, indien mogelijk, een determinatiesleutel tot op soortniveau opgesteld. Een groot aantal deelgebieden binnen de regio van de Westelijke Indische Oceaan blijkt op het gebied van de Mysidacea-fauna nog onderbestudeerd te zijn. Dit kan ondermeer afgeleid worden uit het feit dat uit 17 van de 26 onderscheiden deelgebieden slechts vijf of minder soorten gerapporteerd zijn. Dit terwijl in andere, beter onderzochte gebieden tot 30 verschillende soorten teruggevonden werden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur