NARMS source details

Krĝyer, H. (1837). Concerning parasitic Crustacea with special reference to the Danish fauna. Om Snyltekrebsene, isaer med Hensyn til den danske Fauna. III. Formbeskrivelser (Fortsaettelse). Naturhistorisk Tidsskrift Ser. I. 1(6): 605-628, pl. 6.
97990
Krøyer, H.
1837
Concerning parasitic Crustacea with special reference to the Danish fauna. Om Snyltekrebsene, isaer med Hensyn til den danske Fauna. III. Formbeskrivelser (Fortsaettelse)
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. I
1(6): 605-628, pl. 6
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-04-08 14:43:33Z
changed
2020-05-02 21:16:09Z
changed
2020-06-18 12:07:36Z
changed
2020-07-06 14:04:39Z
changed
2021-06-04 12:20:47Z
changed