NARMS source details

Kr°yer, H. (1837). Concerning parasitic Crustacea with special reference to the Danish fauna. Om Snyltekrebsene, isaer med Hensyn til den danske Fauna. III. Formbeskrivelser (Fortsaettelse). Naturhistorisk Tidsskrift Ser. I. 1(3): 252-302, pl. 3.
97988
Krøyer, H.
1837
Concerning parasitic Crustacea with special reference to the Danish fauna. Om Snyltekrebsene, isaer med Hensyn til den danske Fauna. III. Formbeskrivelser (Fortsaettelse).
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. I
1(3): 252-302, pl. 3
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)

The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-04-08 14:43:33Z
changed
2020-05-02 21:16:09Z
changed
2020-06-18 12:07:36Z
changed
2020-07-05 03:16:13Z
changed
2021-06-04 12:20:47Z
changed
2022-08-08 13:03:17Z
changed

Chondracanthus merluccii (Holten, 1802) (additional source)
Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832 (additional source)
Lernaeopoda galei Kr°yer, 1837 (original description)
Lernaeopoda obesa Kr°yer, 1837 accepted as Brachiella obesa (Kr°yer, 1837) accepted as Parabrachiella bispinosa (Nordmann, 1832) (original description)
Selius Kr°yer, 1837 (original description)
Selius bilobus Kr°yer, 1837 (original description)
Tucca Kr°yer, 1837 (original description)
Tucca impressus Kr°yer, 1837 (original description)