NARMS source details

Aurivillius, C.W.S. (1883). Bidrag till Kännedomen om Krustaceer, som lefva hos Mollusker och Tunikater. Akademisk Afhandling, som met Tillstand af Vidtberömda Filosofska Fakultetens i Upsala Matematisk-Naturvetenskapliga Sektion för filosofiska Gradens erhallande till offentlig gransking framstalles. Stockholm :1-126, pls. 1-7.
74393
Aurivillius, C.W.S.
1883
Bidrag till K�nnedomen om Krustaceer, som lefva hos Mollusker och Tunikater.
Akademisk Afhandling, som met Tillstand af Vidtberömda Filosofska Fakultetens i Upsala Matematisk-Naturvetenskapliga Sektion för filosofiska Gradens erhallande till offentlig gransking framstalles. Stockholm
:1-126, pls. 1-7.
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2018-03-01 14:51:34Z
changed

Modiolicola Aurivillius, 1883 (original description)
Modiolicola insignis Aurivillius, 1883 (original description)