NARMS source details

Rathke, J. (1799). Entomologiske Jagttagelser. Skrifter af Naturhistorie-Selskabet, Kj°benhavn. 5(1): 191-207.
738
Rathke, J.
1799
Entomologiske Jagttagelser
Skrifter af Naturhistorie-Selskabet, Kjøbenhavn
5(1): 191-207
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin