NARMS source details

Abildgaard, P.C. (1794). Beskrivelse af Tvende nye Insekter henhorende under den Linneiske Slaegt Monoculus og den Müllerske Slaegt Caligus. Skrifter af Naturhistorik-Selskabs Kiobenhavn 3(2):46-54, pl. 5.
72963
Abildgaard, P.C.
1794
Beskrivelse af Tvende nye Insekter henhorende under den Linneiske Slaegt Monoculus og den M�llerske Slaegt Caligus.
Skrifter af Naturhistorik-Selskabs Kiobenhavn
3(2):46-54, pl. 5.
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2022-04-11 13:21:00Z
changed