NARMS source details

Storm, V. (1881). Bidrag til Kundskab om Throndhjemsfjordens Fauna III. Kongelige Norske videnskabers selskabs skrifter. 1881: 73-96.
58523
Storm, V.
1881
Bidrag til Kundskab om Throndhjemsfjordens Fauna III.
Kongelige Norske videnskabers selskabs skrifter
1881: 73-96
Publication
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
North Atlantic
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-08-06 06:59:19Z
changed