NARMS source details

Lütken, C. F. (1856). Bidrag til kundskab om Slangestjernerne. II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Förening i Kjøbenhavn 1856. 7, 1-19.
47754
Lütken, C. F.
1856
Bidrag til kundskab om Slangestjernerne. II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Förening i Kjøbenhavn 1856
7, 1-19
Publication
Caribbean region
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-07-13 13:12:11Z
changed
2019-01-09 23:20:55Z
changed