NARMS source details

Bleeker, P. (1856). Beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Manado en Makassar, grootendeels verzameld op eene reis naar den Molukschen Archipel in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neęrlandicae. v. 1 (6): 1-80.
437759
Bleeker, P.
1856
Beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Manado en Makassar, grootendeels verzameld op eene reis naar den Molukschen Archipel in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neêrlandicae
v. 1 (6): 1-80
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-09-21 09:40:34Z
created