NARMS source details

Reinhardt, J. C. H. (1835). [Om Lycodes]. Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider (Kj°benhavn). 1834-35: 5-7.
433237
Reinhardt, J. C. H.
1835
[Om Lycodes].
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider (Kjøbenhavn)
1834-35: 5-7.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-07-15 07:37:38Z
created
Gyselynck, Lien