NARMS source details

Kr°yer, H. N. (1845). "Preliminary report.". Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider (Kj°benhavn). 1844 (no. 8): 139-141.
432571
Krøyer, H. N.
1845
"Preliminary report.".
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider (Kjøbenhavn)
1844 (no. 8): 139-141.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-07-13 13:05:52Z
created
Gyselynck, Lien