NARMS source details

Lütken, C. (1861). Nogle Bémćrkninger om de ved de danske Kyster iagttagne Arter af Aktiniernes Gruppe. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Copenhagen), 14, 184-200
420518
Lütken, C.
1861
Nogle B�m�rkninger om de ved de danske Kyster iagttagne Arter af Aktiniernes Gruppe
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening (Copenhagen)
14, 184-200
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-01-05 12:34:04Z
created
db_admin

Metridium de Blainville, 1824 (additional source)
Sagartia Gosse, 1855 (additional source)