NARMS source details

Jensen A.S. (1904). Pecten frigidus nomen Pectini profundorum maris polaris incolae novum datum. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjobenhavn 1904: 305-311.
41947
Publication
CLEMAM P2897
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-10-24 18:34:12Z
changed