NARMS source details

Gorbunov G. P. (1946). Novi i interesni vidi mollusca i brachiopoda iz severnogo ledovitogo okeana. [New and interesting species of Mollusca and Brachiopoda from the Arctic Ocean]. Trudy Drejfuyushchey Ekspeditsii Glavsevomorputi na ledokol'nom. parakhode. G. Sedov 1937-1940 [Proceedings of the drifting expedition on the icebreaker steamer "G. Sedov" in 1937-1949] 3: 308-322 pl. 1-4
39672
Publication
CLEMAM P0608
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin