NARMS source details

Sars, M. (1860). Bemaerkninger, over f°lgende norske Coelenterater. Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania. 1860: 140-151.
392731
Sars, M.
1860
Bemaerkninger, over f´┐Żlgende norske Coelenterater
Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania
1860: 140-151
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2021-01-09 04:08:17Z
created