NARMS source details

Steenstrup, J. (1850). Sur Margelis principis. [In Lütken: Nogle Bemaerkninger...]. Vidensk. Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh. 15- 35.
37107
Steenstrup, J.
1850
Sur Margelis principis
[In Lütken: Nogle Bemaerkninger...]. Vidensk. Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh.
15- 35
Publication
Descriptors: Bougainvillia principis, Margelis principis, Podocoryna sarsi
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-10-27 06:36:16Z
changed