NARMS source details

Levinsen, G.M.R. (1893). Om en ny Thujaria-Art fra Kara Havet. Thujaria carica n. sp. Videnskabelige meddelelser fra Dansk naturhistorik Forening. 1892 : 213, pl. 7, figs. 26-29.
36546
Levinsen, G.M.R.
1893
Om en ny Thujaria-Art fra Kara Havet. Thujaria carica n. sp.
Videnskabelige meddelelser fra Dansk naturhistorik Forening
1892 : 213, pl. 7, figs. 26-29
Publication
Arctic Basin in general
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-09-01 07:30:20Z
changed
2019-05-24 13:10:38Z
changed
2023-09-04 17:57:02Z
changed

Thuiaria carica Levinsen, 1893 (original description)