NARMS source details

Athanasiadis, A. (1996). Taxonomisk litteratur och biogeografi av Skandinaviska rödalger och brunalger. Göteborg: Algologia. pp. 1-280, 1 map.
342007
Athanasiadis, A.
1996
Taxonomisk litteratur och biogeografi av Skandinaviska r�dalger och brunalger
Göteborg: Algologia
pp. 1-280, 1 map
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-03-05 06:02:26Z
created