NARMS source details

Fabricius, O. (1791). Udførlig Beskrivelse over de Grønlandske Sæle, Andet Hefte. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet. 8: 73–169.
304091
Fabricius, O.
1791
Udf�rlig Beskrivelse over de Gr�nlandske S�le, Andet Hefte
Skrivter af Naturhistorie-Selskabet
8: 73–169.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-08-10 07:15:07Z
created