NARMS source details

Kr°yer, H. (1845). En ikke ubetydelig For÷gelse af den gronlandske Fiskefortegnelse. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider. 1844(8): 139-141.
294
Krøyer, H.
1845
En ikke ubetydelig For´┐Żgelse af den gronlandske Fiskefortegnelse
Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider
1844(8): 139-141
Publication
From Eschmeyer on the web.
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-07-31 06:43:15Z
changed
2019-07-13 00:38:44Z
changed
2020-07-07 20:00:41Z
changed