NARMS source details

Hasle, G.R. (1965). Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscope. II. The group Pseudonitzschia. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Matematisk-naturvidenskapelig klasse, Ny Ser.,, 18: 45 pp., 17 pls
268777
Hasle, G.R.
1965
Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscope. II. The group Pseudonitzschia
Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Matematisk-naturvidenskapelig klasse, Ny Ser.,
18: 45 pp., 17 pls
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created