NARMS source details

Kreis, Hans A. (1932). Chapter LXI. Freilebende Marine Nematoden von den Sunda-Inseln II. Oncholaiminae. (Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-1916). Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kobenhavn, 93: 23-69.
227939
Kreis, Hans A.
1932
Chapter LXI. Freilebende Marine Nematoden von den Sunda-Inseln II. Oncholaiminae. (Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition 1914-1916)
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kobenhavn
93: 23-69
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2016-03-25 11:48:19Z
created
db_admin

Filipjeva meridionalis Kreis, 1932 (original description)