NARMS source details

Sars, M. (1859). Bidrag til en skildring af den arktiske molluskfauna ved Norges nordlige kyst. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. (1858): 34-87.
220451
Sars, M.
1859
Bidrag til en skildring af den arktiske molluskfauna ved Norges nordlige kyst
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
(1858): 34-87
Publication
CLEMAM P1345
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2015-10-22 07:12:04Z
created
2017-04-24 17:36:21Z
changed
2018-11-02 18:07:48Z
changed