NARMS source details

GHEERARDYN, H. (2001). Morfologische studie van een nieuwe soort van de ordo van de Mysidacea uit de Westelijke Indische Oceaan Maandwerk
179448
GHEERARDYN, H.
2001
Morfologische studie van een nieuwe soort van de ordo van de Mysidacea uit de Westelijke Indische Oceaan
Maandwerk
Publication
NeMys doc_id: 3599
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-06-18 16:05:08Z
created