NARMS source details

Lovén, S. (1846). Malacologiska Notiser [listed in index as "Om de nord. arterna af Turbonilla"]. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 3(2): 46-50.
172867
Lovén, S.
1846
Malacologiska Notiser [listed in index as "Om de nord. arterna af Turbonilla"].
Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar
3(2): 46-50
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-01-28 11:06:07Z
created
2014-11-16 09:00:35Z
changed