NARMS source details

Tesch, J.J. 1910. Bijdragen tot de fauna der Zuideljke Noordzee. VI. Schizopoda verzameld met de "Wotan".-- Jaarboek van het Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee 1910: 33-81.
161842
TESCH, J.J.
1910
Bijdragen tot de fauna der Zuideljke Noordzee. VI. Schizopoda verzameld met de "Wotan".
Jaarb. Onderz. Zee Helder, 1910: 33-81
Publication
NeMys doc_id: 3051
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-06-18 16:05:08Z
changed