NARMS source details

Mortensen, T. 1905. Some new species of Echinoidea. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kj°benhavn, Series 6 7, 241-243.
149044
Mortensen, T.
1905
Some new species of Echinoidea. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i
Kjøbenhavn, Series
6(7): 241-243
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin