NARMS source details

Sars, M. (1868). Om Afbildninger af nogle af hans son I forrige Aar ved Lofoten fundne Echinodermer og Coelenterater. Forhandlinger Videnskabs Selskabet, Christiania. 1867: 19-23
146011
Sars, M.
1868
Om Afbildninger af nogle af hans son I forrige Aar ved Lofoten fundne Echinodermer og Coelenterater
Forhandlinger Videnskabs Selskabet, Christiania
1867: 19-23
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2022-06-08 01:35:52Z
changed