NARMS source details

Sars, M. (1859). Om tre nye Holothurider af hvilke den ena danner Typus for en ny Slaegt. Videnskabs-Selskabets Forhandlinger, Christiania. 1859: 170-179.
146009
Sars, M.
1859
Om tre nye Holothurider af hvilke den ena danner Typus for en ny Slaegt
Videnskabs-Selskabets Forhandlinger, Christiania
1859: 170-179.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2023-04-13 10:56:06Z
changed