NARMS source details

Örsted, A.S. (1849). [...en ny Slægt af Synapta-Gruppen: Synaptula vivipara, tagen i Vestindien...]. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn. 1849: VII.
145929
Örsted, A.S.
1849
[...en ny Sl�gt af Synapta-Gruppen: <em>Synaptula vivipara</em>, tagen i Vestindien...]
Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kj&ouml;benhavn
1849: VII
Publication
Meeting on 1849/04/17
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-01-29 19:54:56Z
changed

Synaptula Örsted, 1849 (original description)